Skip to main content

can ho cao cap quan 2

Căn hộ cao cấp Vista Verde - Capitaland Quận 2

HueLe - 01/11/2018
Căn Hộ cao cấp Vista Verde quận 2
Lựa chọn căn hộ chung cư, khách hàng không chỉ mua phần căn hộ mà còn "mua" cả không gian cảnh quan, những trải nghiệm tiện ích và các mối quan hệ cộng đồng. Tại khu vực Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2, CapitaLand Việt Nam xây dựng cộng đồng dân cư tương lai với 3 dự án