Skip to main content

Lago Centro Long An - Sau 2 Tuần Tuổi Ra Đời

HueLe - 30/10/2018

- Sau 2 tuần tuổi dưới bàn tay chăm sóc của Tập Đoàn Seaholding, một chủ đầu tư uy tín hàng đầu của năm 2018, sự thay đổi về da thịt của Lago Centro đã khác hẳn hoàn toàn.

Cổng Vào Đang Được Hoàn Tất

a6ca66630e92eeccb783.jpg

Hai Con Kênh Cũng Đã Thay Đổi

ed9654cc3f3ddf63862c.jpg

Thay Đổi Rất Nhanh

kenh_0.jpg
cc0e435328a2c8fc91b3.jpg
63cf2d944665a63bff74.jpg

- Sẽ còn nhiều sự thay đổi đẹp hơn và hoàn thiện hơn nữa tại Lago Centro, Quý khách hàng hãy cập nhật theo gót chân nhacanho.vn nhé quý hàng hoặc liên hệ qua Hotline: 0901379878

lago centro đất nền tỉnh